Skip to content

Гарчиг

АжилтнЫ ЖАГСААЛТ

Ажилтан нэмэх

Бүртгэгдсэн дэлгүүрүүдэд борлуулалт бичих ээлж хүлээлцэх ажилчдын жагсаалтыг энэ дэлгэцэн дээр бүртгэнэ.
Ажилтан бүртгэхийн тулд Цэсний 5 дах мөрөнд байх Ажилтны жагсаалт цэсэнд + Ажилтан нэмэх товчийг дарж бүртгэнэ.
Ажилтны нэр, нэвтрэх и-мэйл, хаяг, утасны дугаар, ашиглах эрх зэргийг тохируулж өгнө.
Ажилтны нэр, нэвтрэх и-мэйл хаяг, утасны дугаар, ашиглах эрх зэргийг тохируулж өгсний дараа хадгалах боломжтой.
Бүртгэгдсэн ажилтан Ажилтан – Ажилтны жагсаалт цэс дээр жагсаалт хэлбэрээр харагдана.
Бүртгэгдсэн ажилтны эрхийг сунгахдаа төлбөр төлөх товчин дээр дарж төлбөр төлөх цонх руу шилжинэ.
Төлбөр төлөлтийн цонхон дээр үүссэн QR Code - р аль ч банкны App – р төлбөр төлж болох бөгөөд дансаар төлөх тохиолдолд өөрийн ашигладаг банкыг сонгон дансаар шилжүүлэн төлбөр төлөх боломжтой.(Төлбөр төлөгдмөгц төлбөр төлсөн цонх автоматаар хаагдана)