Skip to content

Гарчиг

Цагийн тохиргоо

Ажилтанг цагаар бүртгэх/Цагийн ажилтан ажиллуулах үед энэ дэлгэцээр бүртгэнэ.
Ажилчдын ажиллах цагийн тохиргоог Ажилтан – Цагийн тохиргоо цонхоор тохируулах боломжтой.
Ажилтны ажиллах дэлгүүр, ажиллах цагийн хуваарийг оруулсны дараа хадгалах товчийг дарна.