Skip to content

Гарчиг

Эрхийн тохиргоо

Ажилтнуудад MasuPOS болон Masu.mn дэлгэцүүд дээр эрх үүсгэх дэлгэц.Хэрэглэгч шинээр үүсгэхэд (Эзэн, Зохион байгуулагч, Менежер, Касс) гэсэн эрхүүд автоматаар үүснэ.
Ажилтны эрхийн тохиргоог Ажилтан – Эрхийн тохиргоо цэсээр орж суурь эрхийг тохируулах, эрх нэмэх боломжтой.
Ажилтны эрхийн тохиргоог Ажилтан – Эрхийн тохиргоо цэсээр орж суурь эрхийг тохируулах, эрх нэмэх боломжтой.