Skip to content

Гарчиг

Нийлүүлэгч

Захиалга хийх нийлүүлэгч бүртгэлийг тухайн дэлгэцээр бүртгэнэ.
Борлуулагдах бараануудыг нийлүүлэх нийлүүлэгчдийн бүртгэлийг Цэсний 4 дэх мөр буюу Барааны менежмент цэс дээр бүртгэх боломжтой.
Шаардлагатай мэдээллүүдийг бүртгэсний дараа хадгалах товчийг дарж хадгална.
Бүртгэгдсэн нийлүүлэгчид Барааны менежмент – Нийлүүлэгч гэсэн цэс дээр жагсаалт хэлбэрээр харагдана.