Skip to content

Гарчиг

Тохируулга

  1. Засах шаардлагатай бараа материалын мэдээллийг “Тохируулга” дэлгэцээр өөрчилж болно. Masu.mn хаягаар нэвтэрч, зүүн талын үндсэн цэсээс “Барааны менежмент– Тохируулга” хуудсыг сонгоод “Тохируулга хийх” товчийг дарна.

2. Барааг оруулахын тулд салбарыг эхэлж сонгоно.

3. Бараагаа хайлтаар оруулж, “Тоо” болон “Өртөг”-ийг засаж оруулна. Тохируулга дээрээ дахин засах шаардлагатай гэвэл “Түр хадгалах” товчийг дарж хадгалах боломжтой. 

4. Хийсэн тохируулгаа баталгаажуулах бол “Хадгалах” товчийг дарж хадгална.

5. Хадгалсан тохируулгын жагсаалтаасаа хугацаа болон төлвөөр нь шүүх боломжтой.