Skip to content

Гарчиг

Худалдан авалтын захиалга

Нийлүүлэгч рүү татан авах барааны захиалга имэйлээр илгээнэ.
Бүртгэгдсэн нийлүүлэгчид рүү бараа захиалахын тулд Худалдан авалтын (Х/А) захиалга нэмэх товч дарна.
Х/А -н захиалга үүсгэхдээ Нийлүүлэгч , Захиалга хүлээн авах дэлгүүр , Биелүүлэх огноо , Захиалах бараа зэрэг шаардлагатай мэдээллүүдээ оруулсны дараа хадгалах товч дарснаар захиалга үүсч хадгалагдана.
Үүссэн Х/А -н захиалга Барааны менежмент – Х/А-ын захиалга цэс дээр жагсаалт хэлбэрээр харагдана.