Skip to content

Гарчиг

Хөдөлгөөн

  1. Салбар хооронд шилжүүлэх шаардлагатай бараа материалын мэдээллийг “Хөдөлгөөн” дэлгэцээр тохируулж болно. Masu.mn хаягаар нэвтэрч, зүүн талын үндсэн цэсээс “Барааны менежмент– Хөдөлгөөн” хуудсыг сонгоод “Хөдөлгөөн  хийх” товчийг дарна. Тохируулга” хуудсыг сонгоод “Тохируулга хийх” товчийг дарна.

2. Барааг хооронд нь шилжүүлэх хоёр салбараа сонгоно. Тайлбар оруулах бол “Нэмэлт мэдээлэл” хэсэгт бичих боломжтой.

3. Барааг хайлтаар оруулж, “Тоо” хэсэгт шилжүүлэх барааны тоо хэмжээг оруулна. “Тооцсон үлдэгдэл” баганад барааг шилжүүлсний дараа үлдэх үлдэгдлийн тоо хэмжээ бодогдоно.

4. Бараа болон тоо хэмжээн дээр шилжилт буюу хөдөлгөөн хийж байхад өөрчлөлт оруулна гэж үзвэл “Түр хадгалах” товчийг дарж хадгална.

5. Хийсэн тохируулгаа баталгаажуулах бол “Хадгалах” товчийг дарж хадгална.  

6. Хадгалсан хөдөлгөөний жагсаалтаас хугацаа, төлөв, салбар гэх мэт ангилалаар шүүх боломжтой.