Skip to content

Гарчиг

Барааны жагсаалт

Барааны бүртгэл

Борлуулалт бичих бараа бүртгэлээ энэ дэлгэцээр бүртгэнэ.Барааг бөөнөөр нь excel файлаас оруулах боломжтой.
Цэсний 3 дахь мөрөнд байх Бараа цэс дээр дарснаар барааны бүртгэл хэсэг рүү шилжиж бараа нэмэх товчин дээр даран бүх төрлийн барааг бүртгэнэ.
Бараа нэмэх товч дээр дарж, барааны шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна. (Ширхэг, Бутархай, Үйлчилгээ эсэх гэх мэт)
Бүртгэгдсэн бараа Барааны жагсаалт мөрөнд доош цуваа байдалтай харагдана.
Бараа бүртгэлийг Excel -с оруулахдаа Бараа нэмэх товчны хажууд байрлах Импорт товч дээр дарна.
Excel – с импорт хийх цонх руу шилжсэний дараа бараа импорт хийх форматтай Excel file-г татаж авна.
Татаж авсан Excel file-д барааны мэдээлэл оруулж дууссаны дараа Upload товчин дээр дарж барааны мэдээллийг оруулж дуусна.