Skip to content

Гарчиг

Захиалгын тайланг харах

Захиалгын талаарх нийт тайланг харах бол үндсэн систем буюу www.masu.mn хаяг руу орж, зүүн талын үндсэн цэсээс “Тайлан – Борлуулалтын захиалга” хуудсыг сонгоно.
Нийт захиалганд байгаа (Борлуулалт болж гараагүй байгаа борлуулалтууд) борлуулалтыг “Захиалганд байгаа” хэсэгт дарж харна.
Нийт төлөгдсөн захиалгуудыг “Захиалга биелсэн” хэсэгт дарж харна.

Устгасан захиалгыг “Хүчингүй болсон захиалга” хэсэгт дарж харна.