Skip to content

Гарчиг

MasuPos аппликейшн дээрээс Gift Card ашиглах заавар

Group 2544

MasuPos аппликейшн татаж аван өөрийн бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон нууц үгээр нэвтэрч орно.

Group 2537 (1)

Үндсэн цэснээс Борлуулалт цэсрүү орно.

Group 2538

Бараа гэсэн дээр дарж барааны жагсаалтруу орно.

Group 2539

Борлуулалт хийх бараагаа дээр нь дарж сонгоно. Тухайн бараан дээр дахин дархад тоо хэмжээ нэмэгдэнэ.

Group 2545

Тоо хэмжээг олон тоогоор оруулах бол бараан дээр байгаа + тэмдэг дээр даран гарч ирэх цонхон дээр тоогоо оруулна.

Group 2540

Борлуулах бараануудаа сонгож тоо хэмжээг нь оруулж дуусаад дээр байрлах товчин дээр дарна.

Group 2541

Сонгосон барааны тоо хэмжээг хасах бол x, нэмэх бол + тэмдэг дээр дарж өөрчлөх боломжтой. Төлөх товчин дээр дарж төлбөрийг хийнэ.

Group 2542

Төлбөрийн төрөл дотроос GiftCard гэснийг сонгоно.

Group 2554

ID дугаарын оруулах эсвэл QR кодыг уншуулна.

Group 2547

QR код уншуулаад дуусах хугацаа болон үлдэгдэл хүрэлцэж байвал Ашиглах дарна.

Group 2548

GiftCard-н дүн хүрэлцэж байвал 0₮ дүнтэй хэвээр нь бэлэн бус төлбөрийн хэлбэр дээр даран борлуулалтыг дуусгана. Харин хүрэлцээгүй тохиолдолд үлдэгдэл төлбөрийг хийх төрлийг сонгож төлбөрийг хийн борлуулалтыг дуусгана.

Group 2549

Баримтыг и-мэйл, мессеж-р илгээх болон bluetooth принтерээр хэвлэх боломжтой.

Хэрхэн борлуулалтын баримтаа дахин харах вэ?

Group 2550

Борлуулалтын жагсаалтаа харах бол үндсэн цэснээс Баримт – руу орно.

Group 2551

Жагсаалт гарч ирхэд тухайн борлуулалт дээр дарж баримтыг харах боломжтой.

Group 2552

Баримтыг дахин илгээх боломжтой. Ибаримттай баримт ганцхан л гардаг учраас дахин илгээхэд сугалааны дугаартай баримт харах боломжгүй.