Skip to content

Гарчиг

МАСУ ПОС татаж, суулгах

1. MasuInstaller.exe татах заавар:

Та дараах зааврыг дагаж, ПОС-оо Windows үйлдлийн системд суулгаарай.

         1.1 https://masu.mn хаяг руу орж, ‘Download from windows store’ товчин дээр дарж ПОС-н системийг татаж авна.

           1.2 Татаж авсан үед таны browser-т MasuInstaller.exe файл харагдана. Дарж ороод download фолдер эсвэл татсан зам дээрээсээ файлыг нээнэ үү.

              1.3. MasuInstaller.exe татагдсан байна.

Хэрвээ татахад анхааруулга гарч ирсэн бол та 3 дугаарын заавраар MasuInstaller-г татаарай.

2. Masu POS суулгах заавар:

                   2.1 Суулгасан зам дээрээсээ MasuInstaller.exe- г нээхэд доорх цонх нээгдэнэ. More info -> Run anyway товч дарна.

                   2. 2. Дараа нь доорх цонх гарч ирснээр “Суулгах” товч дарж суулгах явц эхэлнэ.

                 2.3 Суулгаж дуусахад 100% болж “Нээх” дарснаар нэвтрэх цонх харагдаж ПОС амжилттай суусан байна.

3. MasuInstaller.exe анхааруулга гарч ирсэн тохиолдолд татах заавар:

                  3.1 Keep дарсны дараа -> Show more -> Keep anyway дарна.

                         3.2 MasuInstaller.exe татагдсан тул та 2 дугаарын “Суулгах” зааварт буцаад очоорой.