Skip to content

Гарчиг

Кассын төлбөрийн төрөл

Борлуулалтын төлбөрийн төрөл нэмж бүртгэх боломжтой (Qpay, …).Хэрэглэгч шинээр үүсэхэд (Бэлэн мөнгө,Дансаар (Бэлэн бус),Картаар (Бэлэн бус)) гэсэн төлбөрийн хэлбэрүүд автоматаар үүснэ.
Кассын төлбөрийн төрөл цонхонд Төрөл нэмэх товчийг дарж, нэмэлтээр ПОС дээр ашиглах төлбөрийн төрлүүдийг бүртгэх боломжтой.
Кассын төлбөрийн төрөл цонхонд Төрөл нэмэх товчийг дарж, нэмэлтээр ПОС дээр ашиглах төлбөрийн төрлүүдийг бүртгэх боломжтой. (Банкны карт уншигч холбохыг хүсвэл та харилцагч банкин дээрээ (Голомт , Хаан) гэрээ хийсний дараагаар холбож ашиглах боломжтой.
QPAY төлбөрийн төрлийг бүртгэхдээ тө өөрийн Qpay дээр байгуулсан гэрээний Merchant ID , Merchant password , Merchant Name -г оруулснаар Qpay төлбөрийн төрлийн QR нэхэмжлэхийг ПОС дээр үүсгэх боломжтой.