Skip to content

Гарчиг

Нэмэлт тохиргоо

Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарсан нэмэлт тохиргоонуудыг тухайн дэлгэцэн дээр хийнэ.
Нэмэлт тохиргоо цонхонд касс хүлээлцэх , цагийн тохиргоо идэвхжүүлэх , захиалга үүсгэх , гал тогооны захиалга , хэрэглэгчийн дэлгэц идэвхжүүлэх , хоолны төлөв , аюулгүй нөөцийн үлдэгдэл тооцоолох , хасах борлуулалтын мэдээлэл харуулах гэх мэтчилэн нэмэлт тохиргоонууд байршина.