Skip to content

Гарчиг

ПОС талоны загвар

MasuPOS програм дээр борлуулалт/буцаалт хийхэд хэвлэх баримт дээр хэрэглэгч лого, дээд хэсэгт, доод хэсэгт текст салбар тус бүрээр ялгаатай хэвлэх боломжтой.

ПОС талоны загвар тохиргоо дээр ПОС-с хэвлэгдэх баримтын толгой болон хөл хэсэгт байрлах өгүүлбэр, ПОС-с гарч байгаа баримт дээр харагдах дэлгүүрийн лого зураг зэргийг өөрийн сонголтоор тохируулах боломжтой.