Skip to content

Гарчиг

ПОС төхөөрөмж

ПОС төхөөрөмж бүртгүүлэх

MASU POS програм дээр борлуулалт бичих ПОС төхөөрөмжийг тухайн дэлгэцэн дээр бүртгэнэ.

Дэлгүүрийн мэдээллийг оруулсны дараагаар Тохиргоо цэсний Дэлгүүрүүд – ПОС Төхөөрөмж гэх дэд цэснээс ажиллах ПОС-г бүртгэж өгнө.
ПОС нэмэх товчийг дарсны дараагаар ПОС -н дугаар эсвэл нэр, харьяалагдах дэлгүүр болон ПОС-н ажиллах үйлдлийн системийг сонгон бүртгэлийг хадгална.