Skip to content

Гарчиг

Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ

Системийн эрх ахиулах төлбөрт нэмэлт үйлчилгээг тухайн дэлгэцэн дээр бүртгэнэ.
Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ цонхонд Ажилтны эрх тохируулах, Бараа материалын үлдэгдэл хөтлөх, Бусад системтэй холбох интеграци хийх, Зээлээр төлбөр төлөх хүсэлт илгээх, Төлбөр төлөлт автоматаар хийх данс бүртгэх гэх зэрэг нэмэлт үйлчилгээнүүд байна.