Skip to content

Гарчиг

MasuDIS аппликейшн

MasuDIS

MasuDis нь Масу платформын түгээгч, борлуулагч нарт зориулсан аппликейшн бөгөөд хэрэглэгч болохын тулд https://masu.mn/-д бүртгүүлэн бараагаа оруулсан байх шаардлагатай. Вэб дээр бүртгүүлэх бараа оруулах зарчим нь MasuPOS системтэй адилхан бөгөөд ашиглах апп нь MasuDis аппликейшн юм.

Group 2454