Skip to content

Гарчиг

Баримт/Буцаалт

Баримт цэснээс нийт борлуулалтын баримтуудыг харахаас гадна төлбөрийн нэгтгэл өдөр өдрөөр харах боломжтой. Мөн буцаалтыг энэ цэсээр орж хийнэ. 

Group 2494

Баримт дахин хэвлэхдээ үндсэн цэснээс Баримт – руу орно.

Group 2495

Баримтын жагсаалт он, сарын дарааллаар гарч ирэх ба хэвлэх баримт дээрээ дарна.

Group 2496

Баримт гарч ирхэд илгээх, хэвлэх хувилбараа сонгоно.

Group 2498

Төлбөрийн нэгтгэл харахдаа баруун дээд буланд байгаа гурван цэг дээр дарна.

Group 2497

Нийт борлуулалтын нэгтгэл өдөр өдрөөр жагсаалтаар харагдана.

Хэрхэн буцаалт хийх вэ?

Group 2529

Тухайн баримтны баруун дээд буланд байрлах 3 цэг дээр дарж Буцаалт хийнэ.

Group 2533

Буцаах бараагаа урд нь чеклээд Буцаалт товчийг дарна.

Group 2532

Буцаалтын баримт нь дараах байдалтай харагдана.

Group 2531

Баримтын жагсаалт дээр буцаалтын баримт нэмэгднэ.