Skip to content

Гарчиг

Борлуулалтын захиалагын тайлан

Захиалгын тайлан харахдаа https://app.masu.mn/ хаягаараа нэвтэрч орон Тайлан – Борлуулалтын захиалга -с харна.

Тухайн захиалга дээр дархад захиалагын талон нь гарч ирнэ. Агуулахын үлдэгдэл хүрэлцэх эсэхээс хамаараад захиалагын тоог засах бол Захиалга засах товчин дээр дарж засах боломжтой.

Харилцагчийн авлагын тайлан

Тайлан – Авлагын үлдэгдэл тайлан харах болон экспорт хийх боломжтой.

Харилцагч дээр дархад харилцагчийн тооцоо-р бүртгэсэн авлагатай харилцагчийн жагсаалт гарч ирнэ. Авлагын дүн дээр дарж дэлгэрэнгүй харах боломжтой.

Дүн дээр дархад харилцагчийн авлагын гүйлгээний жагсаалт гарч ирнэ.

Барааны жагсаалт дээрээс хувилбарт барааг харах

Бараа – Барааны жагсаалт-руу орход хувилбарт бараа урдаа сумтай харагдана.

Тухайн бараан дээр дархад хувилбарууд нь доор гарч ирнэ.