Skip to content

Гарчиг

Тооцоо хаах

Харилцагч дээр үүсгэсэн авлагыг хаахдаа тооцоо хаах-р орж хаана.

тооцоо хаах

MasuDis апп-н үндсэн менюгээс тооцоо хаах дээр дарна.

Group 2470

Утасны дугаар дээр харилцагчийн дугаарыг оруулахад тухайн харилцагч дээр байгаа авлагын тооцоо гарч ирнэ.

Group 2471

 Хаах дүн дээр тооцоо хаах дүнг оруулан Хадгалах дарна.